Redovna skupština 22.02.2020.


Poštovani članovi,


Na osnovu Člana 9. stav 3, Upravni odbor upućuje


P O Z I V


Za Redovnu sednicu Skupštine koja će se održati 22.02.2020. godine u prostorijama Kafe „Adventure“, Trg Republike br.5 sa početkom u 11:00 časova pre podne i sa sledećim predloženim


DNEVNIM REDOM:


1. Usvajanje dnevnog reda.

2. Usvajanje zapisnika sa skupštine održane 29.06.2019. godine.

3. Izveštaj rada Upravnog odbora za 2019. godinu.

4. Finansijski Izveštaj za 2019. godinu.

5. Planirane aktivnosti kluba za 2020. godinu.

6. Razno.


Molim SVE članove koji neće prisustvovati skupštini iz opravdanih razloga da upute jedan mejl Upravnom odboru i da delegiraju svoj glas u vezi donošenja Odluka tokom Redovne Skupštine.


Podsećam sve članove da su cirkularnim mejlom dobili pismeni Izveštaj o radu U.O. za 2019. godinu, Finansijski izveštaj za 2019. godinu kao i Saopštenje za medije (vezano za promociju kluba), kako bi ubrzali rad same Skupštine.


Kako po važećem Statutu postoji mogućnost da se učestvuje u odlučivanju na Skupštini i preko organa Udruženja (Upravni odbor je organ Udruženja) možete na gore predloženi način učestvovati u donošenju odluka iako ne prisustvujete samoj skupštini.


Očekujem da se pozivu na redovnu Skupštinu odazovu svi članovi.


Predsednik Upravnog odbora

Zoran Mihajlović

Impresum:  Udruženje BMW Moto klub Srbija

BMW Moto Klub Srbija +38163320343

  • BMW Moto Klub Srbija