Godišnja Skupština BMW Moto Kluba Srbija

Na osnovu Člana 9, stav 2, Statuta „BMW Moto Kluba Srbija“, na dan 06.03.2020. godine Upravni odbor kluba upućuje POZIV

Za redovnu sednicu skupštine „BMW Moto Kluba Srbija“ koja će se održati 20.03.2021. godine u Beogradu sa sledećim predloženim

DNEVNIM REDOM

  1. Usvajanje dnevnog reda sednice Skupštine kluba

  2. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice skupštine održane 27.06.2020. godine u Beogradu

  3. Predstavljanje i usvajanje Finansijskog izveštaja za 2020. godinu

  4. Predstavljanje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora i kluba za 2020. godinu

  5. Predstavljanje i usvajanje Strateškog plana aktivnosti kluba za period 2021-2023. godine

  6. Predstavljanje i usvajanje Akcionog plana sa kalendarom aktivnosti za 2021. godinu

  7. Predlaganje i prijem novih članova

  8. Razno

Sednica redovne Skupštine članova održaće se u subotu, 20.03.2021, sa početkom u 11.00 sati, u prostorijama Cafe Aurelio, Trg Republike 3, Beograd. Pozivaju se svi članovi kluba da prisustvuju redovnoj sednici Skupštine kluba i da izmire članarinu za 2021. godinu uplatom na tekući račun kluba pre zakazanog termina sednice ili lično neposredno pre početka sednice. Svi materijali po tačkama dnevnog reda zakazane sednice, biće poslati u elektronskom formatu najkasnije sedam dana pre zakazanog termina sednice Skupštine kluba. Mole se svi članovi koji nisu u mogućnosti da lično prisustvuju sednici Skupštine svoj glas delegiraju članovima koji će učestvovati u radu Skupštine, u formi e-maila upućenom Upravnom odboru najkasnije 24 sata pre početka sednice, sa navedenim imenom i prezimenom člana kojem se daje pravo zastupanja na sednici Skupštine kluba. Molimo sve članove kluba da se pridržavaju propisanih mera protiv Covid-a 19 u predstojećem periodu, kao i na samoj sednici Skupštine kluba.

Impresum:  Udruženje BMW Moto klub Srbija

BMW Moto Klub Srbija +38163320343

  • BMW Moto Klub Srbija